COMPANY

MG ROHR

MG Rohr from Ravne na Koroškem, a Gazelle of the Podravje-Pomurje region in 2021, is a company with over a decade of experience in the specialized supply of seamless and welded tubes, as well as other special materials and semi-finished products for the automotive, metal, construction, and other industries. Our wide range of products is complemented by flexible support services enabled by our own production and logistics network, as well as partnerships with recognized business partners.

O NAS

MG ROHR

MG Rohr z Raven na Koroškem, gazela podravsko-pomurske regije 2021, je podjetje z več kot desetletno tradicijo poslovanja na področju specializirane dobave brezšivnih in šivnih cevi ter drugih specialnih materialov in polizdelkov za avtomobilsko, kovinsko, gradbeno in druge industrije. Širok prodajni asortiment dopolnjuje s fleksibilnimi podpornimi storitvami, ki mu jih omogočajo lastni proizvodnja in logistična mreža ter sodelovanje s priznanimi poslovnimi partnerji.

Winning team