DIGITALIZACIJA IN ROBOTIZACIJA

Pametna tovarna

Javni razpis: spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)
Projekt: Pametna tovarna – 2.del
Trajanje projekta: 14.04.2022 – 31.12.2023
 
Namen in cilj projekta:

Namen je širitev gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost podjetja, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost.

 
Cilji:
  1. dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
  2. višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
  3. ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
  4. krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
  5. enakomernejša regijska porazdelitev investicij
 
Predmet investicije:
  1. Izgradnja proizvodnih in skladiščnih prostorov
  2. Postavitev avtomatiziranega visokoregalnega kasetnega skladišča
  3. Robotizacija, nakup nove visoko tehnološke opreme
  4. Digitalizacija poslovanja
 
Vrednost projekta: 4.086.057,53 EUR
Vrednost sofinanciranja: 1.601.734,55 EUR
 
“Financira Evropska unija – NextGenerationEU.”
Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odportnost: noo.gov.si.
Povezava na portal Evropska sredstva: evropskasredstva.si.