TRAJNOSTNO IN KROŽNO POSLOVANJE

Podpora pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja

Javni razpis: podpora zagonskim , mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica javnega razpisa: JR STKTP NOO 2022-2025) v okviru ukrepa mehanizma za okrevanje in odpornost.

 

Projekt: Faza A)
Aktivnosti programa Akademije trajnostne in krožne transformacije (Akademija TKT)
Projekt smo začeli 01.03.2023 in ga zaključili 01.08.2023.
 
Namen in cilj projekta:

Izvedba celovitega procesa strateške trajnostne in krožne transformacije poslovanja v podjetju, ob sodelovanju vodstva podjetja, lastnikov in zaposlenih.

 
Cilji faze A:
  1. pripravljena 4 – 5 letna trajnostna in krožna strateška usmeritev podjetja v obliki trajnostne in krožne poslovne strategije, ki vključuje oz. vsebuje tudi poglobljeno analizo/oceno/popis obstoječih procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev
  2. pripravljeni/prilagojeni poslovni model v smeri trajnostne in nizkoogljične krožne transformacije kreiranja vrednosti produktov in storitev
  3. pripravljen portfelj idejnih projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih poslovnih strategij
  4. pripravljen/dodelan prioritetni izvedbeni projekt, ki bo v nadaljevanju predlagan za dodelitev finančnih sredstev v Fazi B
 
Vrednost EU – financiranje: 34.770,00 EUR
 
Projekt: Faza B)
Sofinanciranje izvedbenega projekta obnova orodij Retool.
Trajanje faze B: 01.11.2023 – 01.06.2024
 
Namen in cilj projekta:

Cilj projekta je zmanjšanje potreb proizvodnih jekel, s tem pa tudi zmanjšanje potrebnega transporta in embalaže v celotni dobavni verigi, manj emisij ter znižanje nevarnih odpadkov pri razrezu orodnih jekel pred obdelavo.

 
Vrednost EU – financiranje: 89.890,66 EUR
Celotna vrednost projekta: 186.660,20 EUR
 
“Financira Evropska unija – NextGenerationEU.”
Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odportnost: noo.gov.si.
Povezava na portal Evropska sredstva: evropskasredstva.si.