SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Sončna elektrarna

Javni razpis: Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (kratica javnega razpisa: JR SE OVE 2021) v okviru OP EKP 2014-2020
Projekt: Sončna elektrarna MFE MG ROHR
Trajanje projekta: 26.12-2022 (povabilo k oddaji ponudb) – 31.10.2023 (uraden zaključek terminskega plana pri oddaji vloge)
 
Namen in cilj projekta:

Namen je samooskrba z električno energijo z vgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

 
Cilji:
  1. si zagotoviti proizvodnjo energije – lasten vir električne energije, s katero pokrivamo lastno porabo električne energije
  2. optimizacija porabe energije
  3. energetska rešitev s poudarkom na skrbi za okolje, naložba v boljšo, čistejšo prihodnost
  4. preko aplikacije omogočen nadzor nad lastnim proizvodnim virom (pametno omrežje)
Vrednost sofinanciranja: 50.749,31 EUR
 
Financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov”, specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.